MTHS - Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı

MTHS , Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı anlamına gelmekle beraber, ilgili yönetmelikte yapılan tanımlama:

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir.

Mths Hizmeti Almak için;

0216 355 75 37 - 0216 336 66 44
mths@ttr.com.tr - www.mthshizmeti.gen.tr

Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) olarak bizi tercih edenler

Mths Hizmetine online olarak sahip olabilirsiniz.

© Copyright 2015.MTHS- MTHS Hizmeti, Merkezi Veritabanı Hizmeti TTR Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır.
TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLIDIR.